نیازمندیهای خبر جنوب
نیازمندیهای خبر جنوب دفعات بازدید از این صفحه تا کنون  1141   بار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور | مدیر فناوری ارتباطات و اطلاعات : فرشاد عباسی
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour || ICT webmaster: FarshadAbbasi
Copyright © 2020 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.